VI Pielgrzymka

20 - 24 sierpień 1984

 

W tym roku nowością był udział kilku osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stało się to możliwe dzięki serdecznej trosce ks. Krzysztofa Bąka i grupy młodzieży, którzy z poświęceniem pchali wózki swoich niepełnosprawnych koleżanek i kolegów. Motorem poczynań organizacyjnych pielgrzymki był ks. Rudolf Gniździa. Od kilku już lat w naszej pielgrzymce uczestniczy młodzież z okolicznych parafii. W kościele MBR, gdzie witano pielgrzymów, niepełnosprawna Bożena Szumacher w pięknych słowach podziękowała wszystkim, którzy jej i innym niepełnosprawnym umożliwili tak wspaniałe przeżycie religijne. Słowa wypowiedziane przez Bożenę zrobiły ogromne wrażenie i stały się mocnym, bardzo wzruszającym akcentem pielgrzymki. W tym roku na pielgrzymce królowało "Reage". Jego rytm porywający wszystkich sprawiał, że droga pod nogami szybciej nam umykała. Pobudzał nas też do tańca, co znalazło wyraz przed zamkniętymi szlabanami już w samej Częstochowie, gdzie tańczymy "Taniec Bogu". Urozmaicenie stanowi obecność wśród nas duetu "Universe".

 

Przebój:

Ruszaj

Hasło:

?

Poezja:

Ks. Rudolf Gniżdzia swój temperament poskramia i w nas dodatkowe pokłady sił uruchamia. Znów jak co roku riksza w drodze nam towarzyszy, a jej odgłos każdy z nas z daleka słyszy. Nie jej to wszak jedynie zasługa,że droga przed nami nie wydaje się być długa, lecz i coraz większe chłopców - grajków szeregi pomagają nam wszystkim wrzucać czwarte biegi.

Trasa:

1 dzień: Halemba II - Lubsza (51,5 km)

2 dzień: Lubsza - Jasna Góra (26,9 km)

3 dzień: pobyt w Częstochowie

4 dzień: Jasna Góra - Miotek (35,5 km)

5 dzień: Miotek - Halemba I (40,8 km)

   

Prowadzący:

ks. Rudolf Gniździa

ks. Krzysztof Bąk

Muzyczni:

Grzegorz Stencel

Barbara Krupa

Andrzej Morcinek

Kiwaczki:

Henryk Gil

Wiesław Łebek

Piotr Grzywocz

Wojciech Małyska

Krzyż:

Mirosław Jesel

Opieka medyczna:

Maria Ręka

Aleksander Szwajnoch

Riksza:

Piotr Pistelok

Kazimierz Krzyścik

Grzegorz Krzemień

Edward Wojtała

Wyruszamy za...