Regulamin Pielgrzymki Pieszej

REGULAMIN PIELGRZYMKI


 1. Pielgrzymka jest aktem religijno-pokutnym, rekolekcjami w drodze.
  Każdy, kto w niej uczestniczy, bierze udział w codziennej mszy świętej, nabożeństwach, konferencjach oraz dyskusjach. Duch modlitwy, a także zdyscyplinowanie są znakiem prawdziwego i pełnego uczestnictwa w pielgrzymce.
 2.  W Halembskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę może uczestniczyć każdy, kto:
 •  akceptuje jej religijny i rekolekcyjny charakter,
 • ma ukończone 18 lat. Młodzież niepełnoletnia chcąc iść, musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w pielgrzymce,
 • jest na tyle zdrów, ze może podjąć się 5-dniowego wędrowania (ok. 30 km dziennie),
 • zachowa podczas pielgrzymki bezwzględną wstrzemięźliwość od spożywania alkoholu i palenia tytoniu,
 • wyraża zewnętrzną przynależność do wspólnoty pielgrzymkowej, poprzez noszenie folderu pielgrzymkowego,
 • będzie przestrzegał zaleceń księży oraz osób kierujących ruchem.
 1. Należy przewidzieć możliwość wystąpienia różnych warunków atmosferycznych (upały, deszcze, burze), noclegowych i sanitarnych. Warto być tez przygotowanym na wystąpienie kontuzji i innych dolegliwości.

 2. Organizacja marszu:

  Na czele pielgrzymki stoi ksiądz organizator, który jest odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się na pielgrzymce.
  Istnieje kilka grup: służba medyczna, służba porządkowa, kiwaczki oraz muzyczni. Na czele każdej z grup stoi osoba odpowiedzialna. Wszystkie pytania, uwagi bądź skargi należy kierować do osób odpowiedzialnych za daną grupę.
  Kolumna porusza się prawą stroną szosy (chyba że kiwaczki dają wyraźny sygnał na zmianę pasa ruchu), zwartą grupą, za krzyżem.

 3. Noclegi przewidziane są w szkołach, salkach katechetycznych oraz kwaterach prywatnych. Myjemy się w miejscach, wskazanych przez gospodarzy. Pływanie w rzekach i jeziorach jest zabronione. Na noclegi przychodzimy zespołowo, nie wyprzedzamy grupy.

 4. Bagaż:
  na drogę zabieramy jedynie niezbędne rzeczy. Cały bagaż jest przewożony specjalnym transportem,
  na każdym bagażu powinien znajdować się numerek, który zostaje wydany po opłaceniu przewozu bagażu,
  dostęp do bagażu możliwy jest jedynie po przyjściu na miejsce noclegu. 

 5. Transport:
  prywatne samochody nie mogą towarzyszyć pielgrzymce bez uprzedniego zezwolenia organizatorów pielgrzymki,
  samochody biorące udział w pielgrzymce powinny być wyraźnie oznakowane

 6. Opieka lekarska jest zapewniona w wymiarze podstawowym, na postojach i na noclegach będzie funkcjonował punkt sanitarny. Punkt sanitarny udziela pomocy bezinteresownie. Każdy pielgrzym powinien posiadać apteczkę z i indywidualnie używanymi lekami.

 7. O wyżywienie każdy pielgrzym dba we własnym zakresie. 

 

 

 

 

Wyruszamy za...