XXIII Pielgrzymka

20 - 25 sierpień 2001

W tym roku pielgrzymowaliśmy odpowiadając na wezwanie Pana Jezusa "Wypłyń na głębię" przytoczone w Liście Apostolskim "Novo millennio ineunte". W poszukiwaniu wzorców dotarliśmy do postaci młodego włoskiego studenta błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego, przekonując się na jego przykładzie, że świętość można osiągnąć poprzez wykonywanie nawet najprostszych czynności dnia codziennego. Spotkanie na Sali Papieskiej przybrało formę quizu na wzór "Śpiewających Fortepianów".

 

Przebój: Mój Jezu, mój Zbawco
Hasło: Wypłyń na głębię
Limeryk: Trudno dziś sobie wobrazić nasze pielgrzymowanie, bez kilku osób, dla których ważne jest przy nas trwanie. Wśród nich Panią Marysię Rękę wymienić należy, bez jej pomocy wielu nie umiałoby się z drogą zmierzyć. Lecz i inna posługa Pani Marysi przy nas zostaje, gdy przez całą drogę, modląc się, opiece Maryi nas oddaje. Trzeba też o chłopcach - "kiwaczkach" koniecznie wspomnieć, bo o ich kierowaniu ruchem nie można zapomnieć. Wszak im to głównie zawdzięczamy, że co roku bezpiecznie stajemy u stóp jasnogórskiej bramy.
Trasa:

1 dzień: Halemba II - Świerklaniec (28,6 km)

2 dzień: Świerklaniec - Lubsza (22,9 km)

3 dzień: Lubsza - Jasna Góra (26,9 km)

4 dzień: pobyt w Częstochowie

5 dzień: Jasna Góra - Miotek (35,5 km)

6 dzień: Miotek - Halemba I (40,8 km)

 

 

Prowadzący:

ks. Tomasz Kusz

ks. Grzegorz Stencel

Muzyczni:

ks. Grzegorz Stencel

Andrzej Morcinek

Barbara Krupa

Kiwaczki:

Zbigniew Kowalczyk

Krzysztof Miliczek

Wojciech Saternus

Marek Skutela

Krzyż:

Teresa Kurpas - Feser

Opieka medyczna:

Maria Ręka

Urszula Sasak

p. Mariola

Serwis bagażowy:

Andrzej Wojdacz

Czasówka:

Zbigniew Kowalczyk

Wyruszamy za...