XXIV Pielgrzymka

19 - 24 sierpień 2002

 

Głównym przesłaniem naszego sierpniowego wędrowania było Miłosierdzie Boże. W drodze czytaliśmy fragmenty "Dzienniczka siostry Faustyny", odkrywając na nowo nadzieję, która staje się kluczem do bram Bożego Miłosierdzia. Dopełnieniem naszych rozważań była wieczorna adoracja w Miotku, podczas której każdy z pielgrzymów osobiście oddał się Bożemu Miłosierdziu. W drodze znów słuchaliśmy bajek ks. Kusza - tym razem o św. Faustynie Kowalskiej. Na Sali Papieskiej odbył się show na bazie pielgrzymkowych pokazywanek. W drodze powrotnej pierwszy raz w historii zdażył się na szczęście niegroźny wypadek jednemu z naszych "kiwaczków", który został potrącony przez samochód.

Przebój:

Zaufaj Panu już dziś

Hasło:

Wpatrywać się w Jezusa

Limeryk:

Ten rok to jubileusz kapłaństwa i wędrowania ks. Grzesia, który od dwudziestu lat swoją grą i śpiewem nowe siły w nas wskrzesza. Ks. Tomek zazdroszcząc koledze chwały plan 25 pielgrzymki ma więc prawie cały. Już teraz żyjąc nadzieją na wielkie pielgrzymów rzesze podejmuje rozliczne działania ku naszej i swojej uciesze.

Trasa:

1 dzień: Halemba II - Świerklaniec (28,6 km)

2 dzień: Świerklaniec - Lubsza (22,9 km)

3 dzień: Lubsza - Jasna Góra (26,9 km)

4 dzień: pobyt w Częstochowie

5 dzień: Jasna Góra - Miotek (35,5 km)

6 dzień: Miotek - Halemba I (40,8 km)

 

Prowadzący:

ks. Tomasz Kusz

ks. Grzegorz Stencel

Muzyczni:

ks. Grzegorz Stencel

Andrzej Morcinek

Barbara Krupa

Kiwaczki:

Zbigniew Kowalczyk

Damian Babik

Krzysztof Miliczek

Marek Skutela

Tomasz Józiak

Krzyż:

Kazimierz Krzyścik

Opieka medyczna:

Maria Ręka

Serwis bagażowy:

Andrzej Wojdacz

Czasówka:

Zbigniew Kowalczyk

XXIII Pielgrzymka

20 - 25 sierpień 2001

W tym roku pielgrzymowaliśmy odpowiadając na wezwanie Pana Jezusa "Wypłyń na głębię" przytoczone w Liście Apostolskim "Novo millennio ineunte". W poszukiwaniu wzorców dotarliśmy do postaci młodego włoskiego studenta błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego, przekonując się na jego przykładzie, że świętość można osiągnąć poprzez wykonywanie nawet najprostszych czynności dnia codziennego. Spotkanie na Sali Papieskiej przybrało formę quizu na wzór "Śpiewających Fortepianów".

 

Przebój: Mój Jezu, mój Zbawco
Hasło: Wypłyń na głębię
Limeryk: Trudno dziś sobie wobrazić nasze pielgrzymowanie, bez kilku osób, dla których ważne jest przy nas trwanie. Wśród nich Panią Marysię Rękę wymienić należy, bez jej pomocy wielu nie umiałoby się z drogą zmierzyć. Lecz i inna posługa Pani Marysi przy nas zostaje, gdy przez całą drogę, modląc się, opiece Maryi nas oddaje. Trzeba też o chłopcach - "kiwaczkach" koniecznie wspomnieć, bo o ich kierowaniu ruchem nie można zapomnieć. Wszak im to głównie zawdzięczamy, że co roku bezpiecznie stajemy u stóp jasnogórskiej bramy.
Trasa:

1 dzień: Halemba II - Świerklaniec (28,6 km)

2 dzień: Świerklaniec - Lubsza (22,9 km)

3 dzień: Lubsza - Jasna Góra (26,9 km)

4 dzień: pobyt w Częstochowie

5 dzień: Jasna Góra - Miotek (35,5 km)

6 dzień: Miotek - Halemba I (40,8 km)

 

 

Prowadzący:

ks. Tomasz Kusz

ks. Grzegorz Stencel

Muzyczni:

ks. Grzegorz Stencel

Andrzej Morcinek

Barbara Krupa

Kiwaczki:

Zbigniew Kowalczyk

Krzysztof Miliczek

Wojciech Saternus

Marek Skutela

Krzyż:

Teresa Kurpas - Feser

Opieka medyczna:

Maria Ręka

Urszula Sasak

p. Mariola

Serwis bagażowy:

Andrzej Wojdacz

Czasówka:

Zbigniew Kowalczyk

XXI Pielgrzymka

16 - 21 sierpień 1999

 

Była to pierwsza z czterech kolejnych pielgrzymek prowadzonych przez ks. Tomasza Kusza. Charakterystycznym rysem była zmiana miejsca spotkania podczas Dnia Halembskiego w Częstochowie z Sali Papieskiej na kaplicę Wyższego Seminarium Duchownego. Inny też był jego charakter. Nawiązując do czerwcowej pielgrzymki papieża, uwagę skupiliśmy na odczytaniu fragmentów jego homilii, które w sposób szczególny odnosiły się do młodzieży. W odpowiedzi na papieskie słowa wystosowaliśmy list do Ojca Świętego z zapewnieniem o modlitwie i wytrwałości w podążaniu za Jego słowami.

 

Przebój: Złożyłem w Panu całą nadzieję
Hasło: Bóg jest miłością
Limeryk: Ks. Tomasz Kusz po raz pierwszy z Halembą wyrusza, więc wszystko go w drodze zdumiewa i porusza. Mając w ks. Grzesiu we wszystkim oparcie swoją wędrówkę "jajkiem - niespodzianką" nazywa uparcie.
Trasa:

1 dzień: Halemba II - Świerklaniec (28,6 km)

2 dzień: Świerklaniec - Lubsza (22,9 km)

3 dzień: Lubsza - Jasna Góra (26,9 km)

4 dzień: pobyt w Częstochowie

5 dzień: Jasna Góra - Miotek (35,5 km)

6 dzień: Miotek - Halemba I (40,8 km)

 

Prowadzący:

ks. Tomasz Kusz

ks. Grzegorz Stencel

Muzyczni:

ks. Grzegorz Stencel

Andrzej Morcinek

Barbara Krupa

Kiwaczki:

Damian Babik

Tomasz Józiak

Krzysztof Miliczek

Wojciech Saternus

Marek Skutela

Michał Król

Krzyż:

Teresa Kurpas

Opieka medyczna:

Maria Ręka

Urszula Sasak

Mariola Bartusek

Serwis bagażowy:

Andrzej Wojdacz

Czasówka:

ks. Tomasz Kusz

XXII Pielgrzymka

14 - 19 sierpień 2000

 

Pielgrzymka roku 2000 stwarzała możliwość pełniejszego przeżycia roku jubileuszowego. Rozważanie poszczególnych warunków uzyskania odpustu milenijnego: pielgrzymki, modlitwy, spowiedzi, postu i eucharystii, dopomogło nam w odkryciu prawdziwej strony naszego chrześcijaństwa.

 

Przebój: Jaka siła jest
Hasło: Te Deum Laudamus
Limeryk: Każda pielgrzymka to dbanie o rozwój swego ducha,
by niegroźna nam była naszej rzeczywistości zawierucha.
Trudno jednak nie dbać o ciała potrzeby,
by sił nie zabrakło i nie napytaś sobie biedy.
O naszą kondycję doskonały serwis gastronomiczny się troszczy
i nie jest dla niego problemem przygotowanie chleba z "tustym" ku naszej rozkoszy.
Z jego firmową herbatą nawet najlepsza "angielska" przegrywa,
co najlepiej widać, gdy na postojach w mig jej z kubków ubywa.
Trasa:

1 dzień: Halemba II - Świerklaniec (28,6 km)

2 dzień: Świerklaniec - Lubsza (22,9 km)

3 dzień: Lubsza - Jasna Góra (26,9 km)

4 dzień: pobyt w Częstochowie

5 dzień: Jasna Góra - Miotek (35,5 km)

6 dzień: Miotek - Halemba I (40,8 km)

 

Prowadzący:

ks. Tomasz Kusz

ks. Bogusław Jonczyk

Muzyczni:

Andrzej Morcinek

Barbara Krupa

Kiwaczki:

Zbigniew Kowalczyk

Damian Babik

Tomasz Józiak

Krzysztof Miliczek

Wojciech Saternus

Marek Skutela

Michał Król

Krzyż:

Teresa Kurpas

Opieka medyczna:

Maria Ręka

Urszula Sasak

Mariola Bartusek

Serwis bagażowy:

Andrzej Wojdacz

Czasówka:

Zbigniew Kowalczyk

XX Pielgrzymka

17 - 22 sierpień 1998

 

Podczas pielgrzymowania, słuchając konferencji i homilii głoszonych przez ks. Kozika, przypominaliśmy sobie symbole, które pomagają nam odczuć obecność Boga i których treść podpowiada nam jakie postawy mamy przyjąć w życiu. Tym razem wraz z ks. Grzegorzem Stenclem idzie z nami pieszo grupa z osiedla Tysiąclecia w Katowicach. Na Dzień Halembski do Częstochowy przyjechało aż 11 autobusów z pozostałymi halembianami . W koncelebrze na Jasnej Górze uczestniczyli ks. proboszcz Zygmunt Długajczyk, ks. Grzegorz Stencel, ks. Bogusław Jonczyk, ks. Grzegorz Kaput, ks. Bogusław Zalewski, ks. Masarski i ks. Wijata. Na Halembie pierwszy raz witał nas nowy proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej - ks. Drozd.

 

Przebój: Jaka siła jest
Hasło: Duch Święty nauczy was wszystkiego (J 14,26) 
Limeryk: Dwudziesty już rok na Jasną Górę wędrujemy, własne słabości coraz bardziej pokonywać umiemy. Jak to zwykle przy jubileuszu bywa, radości i animuszu wszystkim na sali papieskiej przybywa. Nasi muzyczni wszystko z siebie dają, dlatego pielgrzymi przeboje pielgrzymkowe tak pięknie śpiewają.
Trasa:

1 dzień: Halemba II - Świerklaniec (28,6 km)

2 dzień: Świerklaniec - Lubsza (22,9 km)

3 dzień: Lubsza - Jasna Góra (26,9 km)

4 dzień: pobyt w Częstochowie

5 dzień: Jasna Góra - Miotek (35,5 km)

6 dzień: Miotek - Halemba I (40,8 km)

 

 

 

 Prowadzący:

ks. Leszek Kozik

ks. Grzegorz Stencel

Muzyczni:

ks. Grzegorz Stencel

Grzegorz Kaput

Andrzej Morcinek

Barbara Krupa

Adam Jonczyk

Kiwaczki:

Zbigniew Kowalczyk

Jarosław Grzegorczyk

Damian Babik

Marcin Galios

Tomasz Józiak

Krzyż:

Teresa Kurpas

Opieka medyczna:

Maria Ręka

Urszula Sasak

Mariola Bartusek

Czasówka:

Zbigniew Kowalczyk

Wyruszamy za...